ชื่อไทย : เอื้องคำสาย
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องคำตา(เชียงใหม่,เหนือ) / เอื้องจำปา(กลาง,เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium gibsonii Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ยาว 30-50 ซม. ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม
ใบ :
รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบแหลม
ดอก :
ออกเป็นช่อ ยาว 10-15 ซม. ดอกสีเหลืองสด กลีบปากมีแต้มสีน้ำตาลดำ 2 แต้ม คล้ายตา ขอบหยักเป็นครุย จำนวน 5-10 ดอก บานเต็มที่ กว้าง 2.5-3.5 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554